جایخی کیفی بزرگ حراجی

دارای درب قفل شونده
قالب برای 30 عدد یخ
جنس مرغوب و با کیفیت
نشکن