جعبه ابزار حراجی

جنس مرغوب
دارای درب
دسته مناسب
مناسب قرارگیری وسایل