ظرف قلبی 4 قسمتی

مناسب غذای کودکان
دارای درب
قابل حمل و سبک
دارای 4 قسمت مجزا
جنس مرغوب و با کیفیت