ظرف درب دار حراجی

دارای درب و دسته
مناسب انواع مواد غذایی
جنس مرغوب