فایل 3 کشو کوچک

دارای ابعاد کوچک
کاربرد به عنوان روی میز
مناسب بدلیجات و انواع گل سر
دارای سه کشو
تنوع در رنگ بندی