سینی دسته دار مرمر طلایی

دارای دو دسته مناسب
ابعاد متوسط
طرح و رنگ زیبا
کیفیت بالا
مقاوم و نشکن