سینی بیضی طرح مرمر

ابعاد مناسب
طرح و رنگبندی زیبا
جنس مرغوب
طرح شیک و خاص